ISO 9001
Management kvality

Vysoká kvalita realizovaných služeb či výrobků je dnes základním předpokladem konkurenceschopnosti a...
Více

ISO 14001
Enviroment management

Efektivní systém enviroment. managementu (EMS) může snížit dopady činností podnikatelského subjektu na životní prostředí, ...
Více

OHSAS 18001
Řízení rizik BOZP

Důsledné řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vám poskytne jistotu vůči zaměstnancům i úřadům ...
Více

ISO/IEC 27001
Bezpečnost informací

Sytém řízení bezpečnosti informací (ISMS) je určen k ochraně informací a ke zvládání rizik, které mohou používané...
Více

Akreditace SAK

Smyslem akreditace je zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR. Akreditace SAK je oficiální uznání zpsobilosti vykonávat...
Více

ISO/IEC 20000

Management služeb informačních technologií je první celosvětový standard, který se zaměřuje na zlepšování kvality IT služeb...
Více

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je způsob podnikání, který je v souladu s etickými, zákonnými, komerčními a ...
Více

Systém DIRECTIS

Kvalitní sytém správy firemní dokumentace je základem budování firemního know how. Právě takový je software DIRECTIS!
Více

PŘÍNOSY SYSTÉMU MANAGEMENTU

Základním cílem systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 je dosažení spokojenosti zákazníků při zajištění dlouhodobého prospěchu organizace.

Co vám námi zavedený systém managementu přinese:
 • vyšší společenskou prestiž a zvýšení konkurenceschopnosti
 • zprůhlednění vnitřních procesů a jejich stabilizace
 • přesné a jasné vymezení odpovědností jednotlivých funkcí na všech stupních řízení
 • jasně definované toky informací včetně zpětných vazeb a požadavků na záznamy
 • jasně definované cíle kvality a jejich průmět do běžné činnosti
 • nástroje pro eliminaci příčin případných chyb, vad a neshod
 • nástroje pro zlepšování a rozvoj jednotlivých procesů
 • úspory vyplývající ze zvýšení efektivnosti procesů
 • interní funkční systém s možnou návazností na motivaci zaměstnanců

Systém managementu kvality je nejen o získání certifikátu, ale především o prosperující organizaci. Jedná se o systém řízení vaší organizace se zaměřením na kvalitu, nikoliv o „byrokracii“ a „stohy papírů“.

 • vycházíme z podrobné analýzy procesů
 • naším cílem je zlepšení řízení organizace
 • praktické zkušenosti ze zavádění a integrací systému kvality, EMS, BOZP a ISMS
 • dlouholeté auditorské činnosti
 • kontakty na přední národní a mezinárodní certifikační orgány
    

KVALITA SLUŽEB

Vysoká kvalita služeb je dnes základním předpokladem úspěchu v tvrdém konkurenčním boji o zákazníka. Dobře vybudovaný a fungující systém kvality je jedním z důležitých předpokladů k naplnění tohoto cíle.

V zahraničí jsou systémy řízení kvality dlouhodobě uplatňovány nejen u hotelových podniků, tak u cestovních kanceláří a dopravních společností, ale i u překladatelských agentur, jazykových škol, ve zdravotnictví a ve státní správě. S postupující integrací České republiky do Evropy je zřejmé, že tlak na certifikaci systémů kvality bude u nás narůstat i v této oblasti.

Kvalita ve zdravotnictví

Zdravotnictví je rozsáhlý a nesmírně dynamicky se vyvíjející obor.

Je-li prokázáno ve sférách jiných služeb, že zavedení procesu standardizace vede ke zvýšení efektivity, snížení nákladů a vyšší míře zákaznického uspokojení, je pochopitelný zájem o tento model i ze strany zdravotnických institucí, ať se jedná o jednotlivé lékařské praxe, nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení.

Celý článek

KVALITA VE STAVEBNICTVÍ

Standardní vysoká kvalita stavebních prací je základní podmínkou konkurenceschopnosti stavební firmy na otevřeném evropském trhu.

Problematika kvality prováděných prací je ve stavebnictví ještě naléhavější než v jiných oborech. Tento fakt je dán úrovní stavebních dělníků, jejich velkou fluktuací, značnou rozmanitostí prováděných činností a staveb a nároky na důslednou koordinaci všech subdodavatelů.

Celý článek
© 2012 - 2024 AQM - Alpha Quality Management s.r.o.